אבחון מותג

סקירה שיטתית ומקיפה של המצב הנוכחי של המותג תוך שימת דגש על האפקטיביות והרלוונטיות של ערכי המותג. הממצאים מוצגים ללקוח בצורת:

  • ניתוח התחרות (פעילות שיווקית ובקרת פעילות התקשורת השיווקית)
  • סקירת הרלוונטיות של הזהות המותגית ויחסי הגומלין בין אסטרטגיית המותג למערך התקשורת השיווקית
  • משוב לגבי האפקטיביות המסר לקהלי היעד העיקריים
  • מפת תקשורת שיווקית אופטימאלית.

חברות להם נתנו את השירות: חיפה (כימיקלים), נטפים, פוינטס, סמרטוונד, TTI, חוליות, OPLUS, אבן קיסר

יצירת מותג

סדנא אינטראקטיבית בהשתתפות הנהלת החברה שתכליתה לגבש אסטרטגיית מותג. נושאי הדיון וההחלטות יהיו:

  • הסטאטוס הנוכחי של המותג שלך (מיצוב, הבטחה,ייחוד, מסר)
  • איכות יחסי הגומלין בין האסטרטגיה העסקית לאסטרטגיית המותג
  • השפעת ערכי המותג על הלקוחות ועל צוות החברה
  • יעדים ומטרות לפעילות המותג
  • תכנית פעולה להצלחה

 
חברות להם נתנו את השירות: חיפה (כימיקלים), נטפים, 3M, אומן מתכת, אופוס דנט, RADWIN, אפיקים רכב חשמלי, חוליות, OPLUS, EPILADY